Print

زمان بندي آزمون های مایکروسافت مجتمع انفورماتیک بین الملل

on .

exam
 
 

دانشجویان عزیز؛

 

زمانبندی آزمون های مایکروسافت به شرح زیر می باشد.

 
ردیف  کد گروه  نام دوره  کد آزمون مدرس دوره تاریخ آزمون ساعت برگزاری
1 9522 MCSE  +Network مهندس جلالیان  95/07/19   دوشنبه  15 الی 16
9522 MCSE Win 8 مهندس جلالیان  95/07/26   دوشنبه  15 الی 16
9519 MCSE 70-410 مهندس اصغریان  95/07/25   یکشنبه  15 الی 16
9504 MCSE 70-411 مهندس اصغریان  95/07/28   چهارشنبه  15 الی 16
9438 MCSE 70-414 مهندس اصغریان  95/07/28   چهارشنبه  15 الی 16
 
 

شایان ذکر است حتما راس ساعت تعیین شده در مجتمع انفورماتیک بین الملل حضور یافته تا در زمان مقرر آزمون خود را به پایان رسانید. در صورت غیبت در آزمون، Fail محسوب می گردد.

 

 

موفق و پیروز باشید.

 

شبنم افشاریه

کارشناس آموزش مجتمع انفورماتیک بین الملل

Web Analytics