Print

قابل توجه دانشجویان CCNA کد گروه 9545

on .

 

 

قابل توجه دانشجویان دوره CCNA کد گروه 9545 مهندس اسدپور 

 

آزمون CCNA روز  سه شنبه مورخ 1396/03/02  ساعت 15:00  الی 16:00 برگزار میگردد. 

آزمون مورد نظر به صورت عملی با ارائه سناریو از مباحث تدریس شده ، می باشد.

شایان ذکر است حتما راس ساعت تعیین شده در مجتمع انفورماتیک بین الملل حضور یافته تا در زمان مقرر آزمون خود را به پایان رسانید. در صورت غیبت در آزمون، Fail محسوب می گردد. 

 

 

 

موفق و پیروز باشید.

مجتمع انفورماتیک بین الملل

Web Analytics