Print

اغازی دیگر(شروع دوره icdl)

on .

 i3center icdl

با سلام

بدینوسیله به اطلاع خانواده بزرگ بین الملل می رساند که مجتمع انفورماتیک بین الملل ديروز شاهد شروعی دوباره بود.ICDLموسسه  ديروز با حضور  مسئول آموزش و روابط عمومی موسسه و مدرس دوره جناب آقای مهندس قلي زاده  آغاز گردید.

دنیا را برایتان شاد شاد وشادی را برایتان دنیا دنیا آرزومندیم.
سارا تاج آبادی-مسئول دپارتمان آموزش
Web Analytics