Print

آغاز سال تحصیلی جدید مبارک باد.

on .

education-i3center 41a41
آگاه تر از همیشه، سر از بالین بر می داریم تا با اولین تابش نورِ دانش، به کوچه های حقیقت بزنیم و عبور نور را مرور کنیم.
امروز آمده ایم تا خود را به شاخه مهر پیوند بزنیم و رویشی دیگر را در بهار دانش آغاز کنیم. مقصد ما شکوفایی شکوفه است.
 
دانشجوی عزیز و گرامی
 
با سلام

آغاز فصل شکفتن شکوفه های دانش و آگاهی را به شما پویندگان راه روشنایی

تبریک و شاد باش می گوییم و  سالی سرشار از موفقیت برایتان آرزومندیم


 
روابط عمومی مجتمع  انفورماتیک بین الملل
 
 
Web Analytics