پرینت

دفترچه خاطرات بین الملل

نوشته شده توسط ایمان در . نوشته شده در ثبت خاطرات سفر استانبول

دانشجویان و همراهان عزیز بین الملل؛

این وبگاه برای ثبت خاطرات خوش شما عزیزان در مجتمع انفورماتیک بین الملل در نظر گرفته شده تا تجربیات و خاطرات خود را با دیگر اعضاء خانواده بزرگ بین الملل به اشتراک بگذارید.

لطفا با نظرات خود ما را خوشحال نمایید.

Web Analytics