پرش به محتوا

روز معلم مبارک

عارفان علم عاشق می شوند
بهترین مردم معلم می شوند
عشق با دانش متمم می شود
هر که عاشق شد معلم می شود

مدرسین عزیز بین الملل روزتان مبارک

مجتمع انفورماتیک بین الملل