آزمون ICDL

مهارت استاد روز تاریخ ساعت کلاس
Microsoft Access مهندس زهرا جاودانی دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰ کلاس B
Microsoft Excel مهندس زهرا جاودانی دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰ کلاس B
Microsoft Word مهندس زهرا جاودانی دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰ کلاس B
Microsoft PowerPoint مهندس زهرا جاودانی دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰ کلاس B
Internet مهندس زهرا جاودانی دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰ کلاس B
Windows 7 مهندس زهرا جاودانی دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰ کلاس B
سیستم 08:30 - 09:15 09:15 - 10:00 10:00 - 10:45 10:45 - 11:30 11:30 - 12:15 12:15 - 13:00 13:00 - 13:45 13:45 - 14:30 14:30 - 15:15
۱

فاطمه فلاح

Internet

فاطمه فلاح

Microsoft Access

نیلوفر جلیلی

Internet

نیلوفر جلیلی

Windows 7

زهرا صادقی

IT

زهرا صادقی

Windows 7

۲

مرضیه شجاعت

Windows 7

مرضیه شجاعت

Internet

حمید علوی

Windows 7

حمید علوی

Internet

رضا مهاجرانی

Microsoft Excel

رضا مهاجرانی

Microsoft Access

۳

طاهره امینی فرد

Microsoft Excel

طاهره امینی فرد

Microsoft Access

نسرین کاسب

Internet

علی خادم

Microsoft Access

سید مجید علوی

Microsoft Access

زینب سید دخت دهبار

Microsoft Excel

۴

محمد میرزائی

IT

محمد میرزائی

Windows 7

محمد میرزائی

Internet

محمد میرزائی

Microsoft PowerPoint

زهرا عبدی

Microsoft Access

آیدا تشکری

Microsoft Excel

علی سهیلی نژاد

Microsoft Access

۵

سید رضا نعیمی

Windows 7

سید رضا نعیمی

IT

سید رضا نعیمی

Microsoft PowerPoint

سید رضا نعیمی

Internet

نادیه غلام خراسانی

Microsoft Word

نگار صالح پور

Microsoft Excel

آتنا عرب ثانوی

Microsoft Word

۶

الیاس یعقوب نژاد

IT

الیاس یعقوب نژاد

Windows 7

الیاس یعقوب نژاد

Internet

الیاس یعقوب نژاد

Microsoft PowerPoint

فاطمه سادات اساسی

Microsoft Excel

زینب نادمی

Microsoft Excel

راحله آرزومند

Internet

۷

سید محمد انفرادی

Internet

سید محمد انفرادی

Windows 7

سید محمد انفرادی

Microsoft Word

سید محمد انفرادی

Microsoft PowerPoint

زینب وحدانی

Microsoft Excel

سروناز طلوع

IT

محدثه نورالدینی

Windows 7

۸

محمد جواد شافق

Windows 7

محمد جواد شافق

IT

محمد جواد شافق

Microsoft PowerPoint

محمد جواد شافق

Internet

مهدیه سادات محمدی

Microsoft Excel

مهرداد عباس نژاد

IT

مهرداد عباس نژاد

Windows 7

۹

حمیده اعتضادی

IT

حمیده اعتضادی

Windows 7

حمیده اعتضادی

Microsoft Excel

حمیده اعتضادی

Microsoft Word

صبا کاردان

Microsoft Word

صبا کاردان

Microsoft Excel

صبا کاردان

Microsoft Access

۱۰

کریم دانا

Internet

کریم دانا

IT

کریم دانا

Windows 7

کریم دانا

Microsoft PowerPoint

کریم دانا

Microsoft Excel

کریم دانا

Microsoft Access

کریم دانا

Microsoft Word

با ما همراه بشین

  • موسسه انفورماتیک بین الملل
  • تلفن تماس: ۰۵۱۳۷۶۴۹۳۳۹ - ۰۵۱۳۷۶۳۲۸۱۲
  • ایمیل: i3center.inc@gmail.com
  • ساعت کاری: از ۷:۳۰ تا ۲۱:۰۰
  • مشهد - بلوار فردوسی - مهدی ۳ - پلاک ۲۴
  • آمار
  • بازدیدهای سایت: 949472
  • کلاس های آموزشی: 67
  • استادان: 46
  • پرسنل: 9