آزمون ICDL | مجتمع انفورماتیک بین الملل

آزمون ICDL

مهارت استاد روز تاریخ ساعت کلاس
Windows 7 مهندس مسعود یعقوبی شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۲۰:۳۰ - ۲۱:۳۰ آنلاین
Internet مهندس مسعود یعقوبی یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۲۰:۳۰ - ۲۱:۳۰ آنلاین
Microsoft Word مهندس مسعود یعقوبی دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۲۰:۳۰ - ۲۱:۳۰ آنلاین
Microsoft PowerPoint مهندس مسعود یعقوبی سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ۲۰:۳۰ - ۲۱:۳۰ آنلاین
Microsoft Excel مهندس مسعود یعقوبی چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ۲۰:۳۰ - ۲۱:۳۰ آنلاین
Microsoft Access مهندس مسعود یعقوبی پنج شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۲۰:۳۰ - ۲۱:۳۰ آنلاین
سیستم 08:30 - 09:15 09:15 - 10:00 10:00 - 10:45 10:45 - 11:30 11:30 - 12:15 12:15 - 13:00 13:00 - 13:45 13:45 - 14:30 14:30 - 15:15
۱

زینب هشمند

Microsoft Word

زینب هشمند

Microsoft Access

زینب هشمند

Microsoft Excel

سمیه فتحی

Microsoft Word

سمیه فتحی

Windows 7

۲

هادی شارعی

ekids

علی سهیلی نژاد

IT Security

علی سهیلی نژاد

ekids

مهدی محمد زاده

Microsoft Excel

۳

زهرا مسعودی

Internet

زهرا مسعودی

IT

زهرا مسعودی

Windows 7

فاطمه مهاجران

Microsoft Access

فاطمه مهاجران

Microsoft Excel

۴

الهام رمضانی

Windows 7

الهام رمضانی

Internet

الهام رمضانی

IT

حسین اخلاقی

Microsoft Excel

حسین اخلاقی

Microsoft Access

حسین رضایی

Microsoft Access

۵

غزاله اشرفی

Microsoft Access

غزاله اشرفی

Microsoft Excel

امیرحسین غلامی

Microsoft Excel

امیرحسین غلامی

Microsoft Access

زهرا نجفی

Microsoft Access

۶

حمیده کلاته

Windows 7

حمیده کلاته

IT

حمیده کلاته

Internet

حمیده کلاته

Microsoft Excel

حمیده کلاته

Microsoft Access

حمیده کلاته

Microsoft Word

حمیده کلاته

Microsoft PowerPoint

۷

حمیدرضا خسروی

IT

حمیدرضا خسروی

Windows 7

حمیدرضا خسروی

Microsoft PowerPoint

حمیدرضا خسروی

Microsoft Access

حمیدرضا خسروی

Microsoft Word

حمیدرضا خسروی

Microsoft Excel

حمیدرضا خسروی

Internet

۸

سجادخوشرو

Microsoft Excel

سجادخوشرو

Microsoft PowerPoint

سجادخوشرو

Microsoft Word

سجادخوشرو

Internet

سجادخوشرو

Microsoft Access

۹

رها صفایی نژاد

Microsoft Excel

علیرضا محمدی

Microsoft Excel

علیرضا محمدی

Internet

علیرضا محمدی

Microsoft Access

علیرضا محمدی

Microsoft PowerPoint

عباس شیرزاد

Microsoft Word

عباس شیرزاد

Microsoft PowerPoint

۱۰

یاسمن جاودان فر

Microsoft Access

مریم خطیب زاده

Microsoft Access

مریم خطیب زاده

Microsoft PowerPoint

پوریا محمد پور

Microsoft Excel

پوریا محمد پور

Microsoft Access

با ما همراه بشین

  • موسسه انفورماتیک بین الملل
  • تلفن تماس: ۰۵۱۳۷۶۴۹۳۳۹ - ۰۵۱۳۷۶۳۲۸۱۲
  • ایمیل: i3center.inc@gmail.com
  • ساعت کاری: از ۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰
  • مشهد - بلوار فردوسی - مهدی ۳ - پلاک ۲۴
  • آمار
  • بازدیدهای سایت: 3396347
  • کلاس های آموزشی: 94
  • استادان: 61
  • پرسنل: 8