آزمون ICDL | مجتمع انفورماتیک بین الملل

آزمون ICDL

مهارت استاد روز تاریخ ساعت کلاس
Windows 7 مهندس مسعود یعقوبی شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ ۲۱:۰۰ - ۲۲:۰۰ آنلاین
Internet مهندس مسعود یعقوبی یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۲۱:۰۰ - ۲۲:۰۰ آنلاین
Microsoft Word مهندس مسعود یعقوبی دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۲۱:۰۰ - ۲۲:۰۰ آنلاین
Microsoft PowerPoint مهندس مسعود یعقوبی سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ۲۱:۰۰ - ۲۲:۰۰ آنلاین
Microsoft Excel مهندس مسعود یعقوبی چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ۲۱:۰۰ - ۲۲:۰۰ آنلاین
Microsoft Access مهندس مسعود یعقوبی پنج شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ۲۱:۰۰ - ۲۲:۰۰ آنلاین
سیستم 08:30 - 09:15 09:15 - 10:00 10:00 - 10:45 10:45 - 11:30 11:30 - 12:15 12:15 - 13:00 13:00 - 13:45 13:45 - 14:30 14:30 - 15:15
۱

حسین اخلاقی

IT

حسین اخلاقی

Windows 7

حسین اخلاقی

Microsoft Word

حسین اخلاقی

Microsoft PowerPoint

حسین اخلاقی

Internet

حسین اخلاقی

Microsoft Excel

حسین اخلاقی

Microsoft Access

۲

علی تیموری

Windows 7

علی تیموری

IT

علی تیموری

Microsoft PowerPoint

علی تیموری

Microsoft Word

علی تیموری

Microsoft Excel

علی تیموری

Microsoft Access

علی تیموری

Internet

۳

سعید ایرانی

Microsoft PowerPoint

سعید ایرانی

Microsoft Word

سعید ایرانی

IT

سعید ایرانی

Windows 7

سعید ایرانی

Internet

سعید ایرانی

Microsoft Excel

سعید ایرانی

Microsoft Access

۴

علیرضا محمدی

IT

علیرضا محمدی

Windows 7

علیرضا محمدی

Internet

علیرضا محمدی

Microsoft Word

امیرحسین غلامی

Microsoft Excel

امیرحسین غلامی

Microsoft Access

۵

محمد عصمتی فر

Internet

محمد عصمتی فر

Microsoft Word

محمد عصمتی فر

IT

محمد عصمتی فر

Windows 7

احمد شکیب احمدی

Internet

یونس میری

Microsoft Word

۶

غزاله اشرفی

Microsoft Excel

غزاله اشرفی

IT

غزاله اشرفی

Microsoft Access

مریم شیشه چی

Internet

مریم شیشه چی

Microsoft PowerPoint

علی بوستانی زاده

Microsoft Access

۷

مریم خطیب زاده

Microsoft PowerPoint

مریم خطیب زاده

Microsoft Access

مریم خطیب زاده

Microsoft Excel

سمیه فتحی

Windows 7

سمیه فتحی

Microsoft Word

۸

حسین رضایی

Microsoft Excel

حسین رضایی

Microsoft PowerPoint

حسین رضایی

Microsoft Access

پوریا محمد پور

IT

پوریا محمد پور

Windows 7

۹

رضا جاویدی

Microsoft Access

مجتبی وفائی

Microsoft Access

ایلیا فرازی

IT

ایلیا فرازی

Microsoft PowerPoint

زینب وحدانی

Microsoft Access

۱۰

علی سهیلی نژاد

IT Security

علی سهیلی نژاد

ekids

یاسمن جاودان فر

ekids

یاسمن جاودان فر

Microsoft Word

یاسمن جاودان فر

Microsoft PowerPoint

یاسمن جاودان فر

Internet

با ما همراه بشین

  • موسسه انفورماتیک بین الملل
  • تلفن تماس: ۰۵۱۳۷۶۴۹۳۳۹ - ۰۵۱۳۷۶۳۲۸۱۲
  • ایمیل: i3center.inc@gmail.com
  • ساعت کاری: از ۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰
  • مشهد - بلوار فردوسی - مهدی ۳ - پلاک ۲۴
  • آمار
  • بازدیدهای سایت: 3019842
  • کلاس های آموزشی: 84
  • استادان: 59
  • پرسنل: 8