آزمون ICDL

مهارت استاد روز تاریخ ساعت کلاس
Internet مهندس زهرا جاودانی یکشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰ کلاس B
Microsoft Word مهندس زهرا جاودانی یکشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰ کلاس B
Microsoft PowerPoint مهندس زهرا جاودانی یکشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰ کلاس B
Windows 7 مهندس زهرا جاودانی دوشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰ کلاس B
Microsoft Excel مهندس زهرا جاودانی دوشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰ کلاس B
Microsoft Access مهندس زهرا جاودانی دوشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰ کلاس B
Windows 7 مهندس زهرا جاودانی سه شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰ کلاس B
Microsoft Excel مهندس زهرا جاودانی سه شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰ کلاس B
Microsoft Access مهندس زهرا جاودانی سه شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰ کلاس B
Internet مهندس زهرا جاودانی چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰ کلاس B
Microsoft Word مهندس زهرا جاودانی چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰ کلاس B
Microsoft PowerPoint مهندس زهرا جاودانی چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰ کلاس B
سیستم 08:30 - 09:15 09:15 - 10:00 10:00 - 10:45 10:45 - 11:30 11:30 - 12:15 12:15 - 13:00 13:00 - 13:45 13:45 - 14:30
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰

با ما همراه بشین

  • موسسه انفورماتیک بین الملل
  • تلفن تماس: ۰۵۱۳۷۶۴۹۳۳۹ - ۰۵۱۳۷۶۳۲۸۱۲
  • ایمیل: i3center.com@gmail.com
  • ساعت کاری: از ۷:۳۰ تا ۲۱:۰۰
  • مشهد - بلوار فردوسی - مهدی ۳ - پلاک ۲۴
  • آمار
  • بازدیدهای سایت: 184336
  • کلاس های آموزشی: 49
  • استادها: 31
  • پرسنل: 9