آزمون ICDL

مهارت استاد روز تاریخ ساعت کلاس
Windows 7 مهندس مسعود یعقوبی چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۲۱:۰۰ - ۲۲:۰۰ آنلاین
Internet مهندس مسعود یعقوبی پنج شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۲۱:۰۰ - ۲۲:۰۰ آنلاین
Microsoft Word مهندس مسعود یعقوبی شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۲۱:۰۰ - ۲۲:۰۰ آنلاین
Microsoft PowerPoint مهندس مسعود یعقوبی یکشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۲۱:۰۰ - ۲۲:۰۰ آنلاین
Microsoft Excel مهندس مسعود یعقوبی دوشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۲۱:۰۰ - ۲۲:۰۰ آنلاین
Microsoft Access مهندس مسعود یعقوبی یکشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۲۱:۰۰ - ۲۲:۰۰ آنلاین
سیستم 08:30 - 09:15 09:15 - 10:00 10:00 - 10:45 10:45 - 11:30 11:30 - 12:15 12:15 - 13:00 13:00 - 13:45 13:45 - 14:30 14:30 - 15:15
۱

امیرکسرا براتیان

IT

امیرکسرا براتیان

Windows 7

امیرکسرا براتیان

Internet

امیرکسرا براتیان

Microsoft PowerPoint

امیرکسرا براتیان

Microsoft Word

امیرکسرا براتیان

Microsoft Excel

امیرکسرا براتیان

Microsoft Access

۲

مرتضی باقرنیا

Microsoft PowerPoint

مرتضی باقرنیا

Microsoft Word

مرتضی باقرنیا

IT

مرتضی باقرنیا

Internet

مرتضی باقرنیا

Microsoft Excel

مهدیه محمدی

Microsoft PowerPoint

مهدیه محمدی

Windows 7

۳

علی بوستانی زاده

Microsoft Excel

علی بوستانی زاده

Microsoft PowerPoint

علی بوستانی زاده

Microsoft Word

نسرین کاسب

Microsoft Excel

نسرین کاسب

Microsoft Access

نگار جنگی رودی

IT

نگار جنگی رودی

Windows 7

۴

امیرحسین غلامی

Microsoft PowerPoint

امیرحسین غلامی

Microsoft Word

امیرحسین غلامی

Microsoft Excel

احمد شکیب احمدی

Internet

احمد شکیب احمدی

Windows 7

فاطمه حسین پور مطلق

Microsoft PowerPoint

آتنا عرب ثانوی

Microsoft Word

۵

امیرمحسن اسکندری

Windows 7

امیرمحسن اسکندری

Microsoft PowerPoint

امیرمحسن اسکندری

Microsoft Word

مسلم نوروزی

Internet

مسلم نوروزی

Microsoft Word

سید احمد باوندی

Microsoft Access

۶

علیرضا ثابت

Microsoft Excel

علیرضا ثابت

Microsoft Access

علیرضا ثابت

Microsoft PowerPoint

مائده نیک فرجام

Microsoft Access

مائده نیک فرجام

Internet

زینب سید دخت

IT

۷

مریم خطیب زاده

Microsoft PowerPoint

مریم خطیب زاده

Microsoft Word

مریم خطیب زاده

Microsoft Excel

حسین رضائی

Microsoft Word

حسین رضائی

Microsoft Excel

زینب وحدانی

IT

۸

فائزه مهدی زاده

IT

فائزه مهدی زاده

Microsoft Excel

فائزه مهدی زاده

Internet

بهار نعیمی

Microsoft Excel

بهار نعیمی

Microsoft Access

رینب نادمی

IT

۹

مجتبی وفائی

IT

مجتبی وفائی

Windows 7

مجتبی وفائی

Internet

نگین رهبر

Microsoft Access

نگین رهبر

Microsoft Excel

فاطمه السادات اساسی

IT

۱۰

فاطمه مهدی زاده

Microsoft Excel

فاطمه مهدی زاده

IT

عباس محسنی ده سرخ

Microsoft Access

عباس شیرزاد

IT

عباس شیرزاد

Windows 7

عباس شیرزاد

Internet

با ما همراه بشین

  • موسسه انفورماتیک بین الملل
  • تلفن تماس: ۰۵۱۳۷۶۴۹۳۳۹ - ۰۵۱۳۷۶۳۲۸۱۲
  • ایمیل: i3center.inc@gmail.com
  • ساعت کاری: از ۷:۳۰ تا ۲۱:۰۰
  • مشهد - بلوار فردوسی - مهدی ۳ - پلاک ۲۴
  • آمار
  • بازدیدهای سایت: 2581169
  • کلاس های آموزشی: 73
  • استادان: 53
  • پرسنل: 8