آزمون ICDL

مهارت استاد روز تاریخ ساعت کلاس
Windows 7 مهندس زهرا جاودانی دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰ لابراتوار B
Microsoft Access مهندس زهرا جاودانی دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰ لابراتوار B
Microsoft Word مهندس زهرا جاودانی دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰ لابراتوار B
Microsoft Excel مهندس زهرا جاودانی دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰ لابراتوار B
Microsoft PowerPoint مهندس زهرا جاودانی دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ لابراتوار B
Internet مهندس زهرا جاودانی دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ لابراتوار B
سیستم 08:30 - 09:15 09:15 - 10:00 10:00 - 10:45 10:45 - 11:30 11:30 - 12:15 12:15 - 13:00 13:00 - 13:45 13:45 - 14:30 14:30 - 15:15
۱

علی محمدی

IT

علی محمدی

Windows 7

علی محمدی

Microsoft PowerPoint

علی محمدی

Internet

علی محمدی

Microsoft Excel

علی محمدی

Microsoft Word

علی محمدی

Microsoft Access

۲

شریفه جلیلیان

Windows 7

شریفه جلیلیان

IT

شریفه جلیلیان

Internet

شریفه جلیلیان

Microsoft PowerPoint

شریفه جلیلیان

Microsoft Word

شریفه جلیلیان

Microsoft Access

شریفه جلیلیان

Microsoft Excel

۳

راضیه سلیمانی

IT

راضیه سلیمانی

Windows 7

سعید سبحانی

Microsoft Excel

سعید سبحانی

Microsoft Word

نادیه غلام خراسانی

Microsoft Access

۴

فائزه رضازاده

Windows 7

فائزه رضازاده

Microsoft PowerPoint

فائزه رضازاده

Microsoft Excel

فائزه رضازاده

Microsoft Access

۵

فاطمه عرفانی

Microsoft PowerPoint

فاطمه عرفانی

Microsoft Word

محمد مهدی میرزا عباسی

Microsoft Word

محمد مهدی میرزا عباسی

Microsoft Excel

۶

محمد شادمان

Microsoft Excel

محمد شادمان

Microsoft PowerPoint

محمد شادمان

Microsoft Access

الهام نیک اقبال

Microsoft Access

۷

سجاد ابریشمی راد

Microsoft PowerPoint

سجاد ابریشمی راد

Microsoft Word

سجاد ابریشمی راد

Microsoft Excel

سجاد ابریشمی راد

Microsoft Access

۸
۹
۱۰

با ما همراه بشین

  • موسسه انفورماتیک بین الملل
  • تلفن تماس: ۰۵۱۳۷۶۴۹۳۳۹ - ۰۵۱۳۷۶۳۲۸۱۲
  • ایمیل: i3center.inc@gmail.com
  • ساعت کاری: از ۷:۳۰ تا ۲۱:۰۰
  • مشهد - بلوار فردوسی - مهدی ۳ - پلاک ۲۴
  • آمار
  • بازدیدهای سایت: 1862945
  • کلاس های آموزشی: 80
  • استادان: 51
  • پرسنل: 8