آزمون ICDL

مهارت استاد روز تاریخ ساعت کلاس
Windows 7 مهندس زهرا جاودانی پنج شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۴۵ کلاس B
Internet مهندس زهرا جاودانی پنج شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱۵:۴۵ - ۱۶:۳۰ کلاس B
Microsoft Word مهندس زهرا جاودانی پنج شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱۶:۳۰ - ۱۷:۳۰ کلاس B
Microsoft PowerPoint مهندس زهرا جاودانی پنج شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱۷:۳۰ - ۱۸:۳۰ کلاس B
Microsoft Excel مهندس زهرا جاودانی پنج شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱۸:۳۰ - ۱۹:۳۰ کلاس B
Microsoft Access مهندس زهرا جاودانی پنج شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱۹:۳۰ - ۲۱:۰۰ کلاس B
سیستم 08:30 - 09:15 09:15 - 10:00 10:00 - 10:45 10:45 - 11:30 11:30 - 12:15 12:15 - 13:00 13:00 - 13:45 13:45 - 14:30 14:30 - 15:15
۱

زهرا عدالتیان عقیلی

Windows 7

زهرا عدالتیان عقیلی

Microsoft Word

زهرا عدالتیان عقیلی

Microsoft PowerPoint

زهرا عدالتیان عقیلی

Microsoft Excel

فاطمه فلاح

Windows 7

فاطمه فلاح

Microsoft Word

فاطمه فلاح

Microsoft Excel

نیلوفر امجدی

Internet

فاطمه هاشم زاده

Microsoft PowerPoint

۲

سید مجید علوی تبار

Internet

سید مجید علوی تبار

Windows 7

سید مجید علوی تبار

Microsoft PowerPoint

سید مجید علوی تبار

Microsoft Word

زهرا عبدی

Microsoft PowerPoint

زهرا عبدی

Microsoft Excel

زهرا عبدی

Microsoft Word

نادیه غلام خراسانی

Internet

نادیه غلام خراسانی

Windows 7

۳

سمیه حصاری

Internet

سمیه حصاری

IT

سمیه حصاری

Microsoft Word

سمیه حصاری

Microsoft Excel

نرگس رشید نوقابی

Microsoft Word

نرگس رشید نوقابی

Microsoft PowerPoint

نرگس رشید نوقابی

Microsoft Excel

امیر چشمی

Microsoft Access

۴

مهسا طاهریان طبسی

Internet

مهسا طاهریان طبسی

Microsoft Access

مهسا طاهریان طبسی

Microsoft Excel

مهسا طاهریان طبسی

Microsoft PowerPoint

مهدی میرزا عباسی

IT

مهدی میرزا عباسی

Windows 7

مهدی میرزا عباسی

Microsoft Word

آتنا عرب ثانوی

Windows 7

۵

رضا مهاجرانی

Microsoft Word

رضا مهاجرانی

Microsoft Excel

رضا مهاجرانی

Microsoft Access

رضا مهاجرانی

Microsoft PowerPoint

امید نوری

IT

امید نوری

Microsoft PowerPoint

امید نوری

Microsoft Access

سید محمد حسینی

Microsoft Access

۶

راضیه آراک

Internet

راضیه آراک

Microsoft Excel

ایمان سهرابی

Internet

ایمان سهرابی

Microsoft Word

ایمان سهرابی

Windows 7

ایمان سهرابی

Microsoft Excel

ایمان سهرابی

Microsoft PowerPoint

ابولفضل پاسبان

IT

۷

سامان مهمویی

Internet

سامان مهمویی

Microsoft Word

سامان مهمویی

Microsoft Excel

سامان مهمویی

Microsoft Access

سامان مهمویی

Microsoft PowerPoint

مهدی ندافیان

Microsoft Excel

مهدی ندافیان

Microsoft PowerPoint

مهدی ندافیان

Microsoft Access

۸

طاهره امینی فرد

Internet

طاهره امینی فرد

Microsoft PowerPoint

طاهره امینی فرد

Microsoft Excel

طاهره امینی فرد

Microsoft Word

طاهره امینی فرد

Microsoft Access

منا رمضانی

Microsoft Word

منا رمضانی

Microsoft Excel

منا رمضانی

Internet

علی طالبی

Microsoft Access

۹

سید علی خادم

Internet

سید علی خادم

Microsoft PowerPoint

سید علی خادم

Microsoft Excel

سید علی خادم

Microsoft Access

سید علی خادم

Microsoft Word

فاطمه کارگر مقدم

Microsoft Word

فاطمه کارگر مقدم

Microsoft PowerPoint

فاطمه کارگر مقدم

Microsoft Excel

۱۰

حسین بهدکانی

IT

حسین بهدکانی

Windows 7

حسین بهدکانی

Internet

محسن درمحمدی

Microsoft Word

محسن درمحمدی

Microsoft PowerPoint

محسن درمحمدی

Microsoft Access

الهام نیک اقبال

Windows 7

الهام نیک اقبال

Microsoft Excel

با ما همراه بشین

  • موسسه انفورماتیک بین الملل
  • تلفن تماس: ۰۵۱۳۷۶۴۹۳۳۹ - ۰۵۱۳۷۶۳۲۸۱۲
  • ایمیل: i3center.inc@gmail.com
  • ساعت کاری: از ۷:۳۰ تا ۲۱:۰۰
  • مشهد - بلوار فردوسی - مهدی ۳ - پلاک ۲۴
  • آمار
  • بازدیدهای سایت: 690889
  • کلاس های آموزشی: 61
  • استادها: 38
  • پرسنل: 9