آزمون ICDL | مجتمع انفورماتیک بین الملل

آزمون ICDL

مهارت استاد روز تاریخ ساعت کلاس
Windows 7 مهندس مسعود یعقوبی سه شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۲۱:۰۰ - ۲۲:۰۰ آنلاین
Internet مهندس مسعود یعقوبی چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ۲۱:۰۰ - ۲۲:۰۰ آنلاین
Microsoft Word مهندس مسعود یعقوبی پنج شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ۲۱:۰۰ - ۲۲:۰۰ آنلاین
Microsoft PowerPoint مهندس مسعود یعقوبی شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ۲۱:۰۰ - ۲۲:۰۰ آنلاین
Microsoft Excel مهندس مسعود یعقوبی یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ ۲۱:۰۰ - ۲۲:۰۰ آنلاین
Microsoft Access مهندس مسعود یعقوبی دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ ۲۱:۰۰ - ۲۲:۰۰ آنلاین
سیستم 08:30 - 09:15 09:15 - 10:00 10:00 - 10:45 10:45 - 11:30 11:30 - 12:15 12:15 - 13:00 13:00 - 13:45 13:45 - 14:30 14:30 - 15:15
۱

رضا جاویدی

IT

رضا جاویدی

Windows 7

رضا جاویدی

Internet

رضا جاویدی

Microsoft PowerPoint

رضا جاویدی

Microsoft Word

رضا جاویدی

Microsoft Excel

رضا جاویدی

Microsoft Access

۲

ایلیا فرازی

Windows 7

ایلیا فرازی

IT

ایلیا فرازی

Microsoft PowerPoint

ایلیا فرازی

Internet

ایلیا فرازی

Microsoft Access

ایلیا فرازی

Microsoft Word

ایلیافرازی

Microsoft Excel

۳

محسن قاسمی

Internet

محسن قاسمی

IT

محسن قاسمی

Windows 7

محسن قاسمی

Microsoft Word

محسن قاسمی

Microsoft PowerPoint

محسن قاسمی

Microsoft Excel

محسن قاسمی

Microsoft Access

۴

حسن لطفی فرخد

Microsoft PowerPoint

حسن لطفی فرخد

Microsoft Word

حسن لطفی فرخد

Microsoft Excel

حسن لطفی فرخد

Microsoft Access

حسین شهیدی

Microsoft Word

حسین شهیدی

Microsoft Access

۵

مریم خطیب زاده

Windows 7

مریم خطیب زاده

Microsoft PowerPoint

مریم خطیب زاده

Microsoft Word

عباس شیرزاد

IT

عباس شیرزاد

Windows 7

۶

محسن مظفری

IT

محسن مظفری

Microsoft Excel

محسن مظفری

Microsoft PowerPoint

سید رضا نعیمی

Microsoft Word

سید رضا نعیمی

Microsoft Excel

۷

زینب نادمی

IT

مهدیه محمدی

Internet

زینب وحدانی

Internet

احمد شکیب احمدی

Windows 7

بهاره حسین پور

Microsoft Access

۸

فائزه صادقی

Microsoft Excel

فائزه صادقی

Microsoft PowerPoint

فائزه صادقی

Microsoft Access

مجتبی وفائی

Microsoft PowerPoint

مجتبی وفائی

Microsoft Word

۹

امیرحسین غلامی

Microsoft Excel

امیرحسین غلامی

Microsoft Access

مسلم نوروزی

Microsoft Excel

پوریا محمدپور

IT

زینب سید دخت

Internet

۱۰

مهدی محمد زاده

IT

مهدی محمد زاده

Internet

سید فاطمه مهاجران

IT

رها صفائی نژاد

IT

فاطمه اساسی

Internet

با ما همراه بشین

  • موسسه انفورماتیک بین الملل
  • تلفن تماس: ۰۵۱۳۷۶۴۹۳۳۹ - ۰۵۱۳۷۶۳۲۸۱۲
  • ایمیل: i3center.inc@gmail.com
  • ساعت کاری: از ۷:۳۰ تا ۲۱:۰۰
  • مشهد - بلوار فردوسی - مهدی ۳ - پلاک ۲۴
  • آمار
  • بازدیدهای سایت: 2823416
  • کلاس های آموزشی: 79
  • استادان: 55
  • پرسنل: 8