آزمون ICDL

مهارت استاد روز تاریخ ساعت کلاس
Windows 7 مهندس زهرا جاودانی دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰ کلاس B
Microsoft Access مهندس زهرا جاودانی دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰ کلاس B
Microsoft Word مهندس زهرا جاودانی دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰ کلاس B
Microsoft Excel مهندس زهرا جاودانی دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰ کلاس B
Microsoft PowerPoint مهندس زهرا جاودانی دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ کلاس B
Internet مهندس زهرا جاودانی دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ کلاس B
سیستم 08:30 - 09:15 09:15 - 10:00 10:00 - 10:45 10:45 - 11:30 11:30 - 12:15 12:15 - 13:00 13:00 - 13:45 13:45 - 14:30 14:30 - 15:15
۱

سعید فراهی

Internet

سعید فراهی

Windows 7

سعید فراهی

IT

سعید فراهی

Microsoft Word

سعید فراهی

Microsoft PowerPoint

سعید فراهی

Microsoft Excel

سعید فراهی

Microsoft Access

۲

سحر فتوتی

Windows 7

سحر فتوتی

IT

سحر فتوتی

Internet

سحر فتوتی

Microsoft PowerPoint

سحر فتوتی

Microsoft Word

سحر فتوتی

Microsoft Access

سحر فتوتی

Microsoft Excel

۳

سعید سبحانی

IT

سعید سبحانی

Internet

سعید سبحانی

Windows 7

سعید سبحانی

Microsoft Excel

سعید سبحانی

Microsoft Access

سعید سبحانی

Microsoft Word

سعید سبحانی

Microsoft PowerPoint

۴

رضا شایان فر

Internet

رضا شایان فر

Windows 7

رضا شایان فر

IT

رضا شایان فر

Microsoft Access

رضا شایان فر

Microsoft PowerPoint

رضا شایان فر

Microsoft Excel

رضا شایان فر

Microsoft Word

۵

سید محمد انفرادی

Windows 7

سید محمد انفرادی

Internet

سید محمد انفرادی

Microsoft PowerPoint

سید محمد انفرادی

Microsoft Word

مهلا نصرآبادی

Windows 7

مهلا نصرآبادی

Microsoft Word

رضا مهاجرانی

Microsoft Excel

۶

علی مبینی

IT

علی مبینی

Windows 7

علی مبینی

Internet

محمد مهدی میرزا عباسی

Microsoft Excel

محمد مهدی میرزا عباسی

Microsoft Word

فاطمه هاشم زاده

Microsoft Excel

فاطمه هاشم زاده

Microsoft Word

۷

محمد میرزائی

Microsoft Excel

محمد میرزائی

Microsoft Word

محمد میرزائی

Microsoft Access

سید حمید علوی

Microsoft Word

سید حمید علوی

Microsoft PowerPoint

فاطمه فلاح

Microsoft Access

فاطمه فلاح

Internet

۸

مهرداد عباس نژاد

Internet

مهرداد عباس نژاد

Microsoft Word

مهرداد عباس نژاد

Microsoft PowerPoint

مرضیه شجاعت

Internet

مرضیه شجاعت

Windows 7

ثنا جوادی

IT

۹

محمد جواد شافق

Microsoft Word

محمد جواد شافق

Microsoft PowerPoint

محمد جواد شافق

Internet

نیلوفر جلیلی

Microsoft PowerPoint

نیلوفر جلیلی

Microsoft Word

هادی شارعی

Image Editing

۱۰

نیلوفر امجدی

Microsoft Access

زهرا صادقی

Internet

طاهره امینی فرد

Microsoft Excel

آتنا عرب ثانوی

Microsoft Word

کریم دانا

Internet

الهام نیک اقبال

Microsoft Access

با ما همراه بشین

  • موسسه انفورماتیک بین الملل
  • تلفن تماس: ۰۵۱۳۷۶۴۹۳۳۹ - ۰۵۱۳۷۶۳۲۸۱۲
  • ایمیل: i3center.inc@gmail.com
  • ساعت کاری: از ۷:۳۰ تا ۲۱:۰۰
  • مشهد - بلوار فردوسی - مهدی ۳ - پلاک ۲۴
  • آمار
  • بازدیدهای سایت: 1490941
  • کلاس های آموزشی: 72
  • استادان: 47
  • پرسنل: 8