شهریه دوره ها
Certifications Exam Code Course Name Hour Price(Toman)
Microsoft MCSA: Windows 10 Solutions Associate 70-698 Installing and Configuring Windows 10 50 500000
70-697 Configuring Windows Devices
MCSA 2016: Windows Server Solutions Associate
After successfully completing MCSA: Windows 10
70-740 Installation, Storage, and Compute with Windows Serv-er 2016 120 1,950,000
70-741 Networking with Windows Server 2016
70-742 Identity with Windows Server 2016
MCSE 2016: Private Cloud Solutions Expert
After successfully completing MCSA: Windows Server 2016
70-246 Monitoring and Operating a Private Cloud 60 1,140,000
70-247 Configuring and Deploying a Private Cloud
MCSE 2016: Communication Solutions Expert
After successfully completing MCSA: Windows Server 2016
70-333 Deploying Enterprise Voice with Skype for Business 2015 50 850,000
70-334 Core Solutions of Microsoft Skype for Business 2015
MCSE 2013 Massaging Solutions Expert
After successfully completing MCSA: Windows Server 2016
70-341 Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 50 850,000
70-342 Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013
SCCM: Microsoft System Center
After successfully completing MCSA: Windows Server 2016
70-243 Planning and Deploying System Center 2012 Configuration Manager 100 2,200,000
70-696 Administering System Center Configuration Manager and Intune
70-703-1A Administering System Center Configuration Manager
70-703-2A Integrating MDM and Cloud Services with System Center Configuration Manager
MCSE 2016: SharePoint Solutions Expert
70-331 Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013 60 1,000,000
70-332 Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013
MCSE 2016: SharePoint Application Solutions Expert
70-480 Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 100 1,700,000
70-486 Developing ASP.NET MVC Web Applications
70-488 Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions
70-489 Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Advanced Solutions
MCSA: SQL 2016 Database Development Solutions Associate
70-761 Querying Data with Transact-SQL 35 525,000
70-762 Administering a SQL Database Infrastructure
MCSA: SQL 2016 Database Administration
70-764 Administering a SQL Database Infrastructure 60 900,000
70-765 Provisioning SQL Databases
MCSD: Web Applications Solutions Developer
70-480 Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 140 1,850,000
70-483 Programming in C#
70-486 Developing ASP.NET MVC Web Applications
70-487 Developing Microsoft Azure and Web Services
MCSD: Windows Store Apps Using C# Solutions Developer
70-483 Programming in C# 105 1,470,0000
70-484 Essentials of Developing Windows Store Apps Using C#
70-485 Advanced Windows Store App Development Using C#
MCSA: Microsoft Dynamics 365 For Operations
70-764 Administering a Microsoft SQL Database Infrastructure 90 1,530,0000
70-765 Provisioning SQL Databases
MB6-894 Development, Extensions and Deployment for Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations
MCSA 2016: Linux on Azure Solutions Associate
70-533 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions 35 630,000
LFCS Linux Foundation Certified System Administrator 40 760,000
Microsoft PowerShell ____ Task Automation and Configuration Management Framework 50 1,100,000
Windows 10 (Workshop) کارگاه عملی یک روزه (Windows 10 (Workshop)) متخصص ویندوز کلاینتی مایکروسافت 1 day 85,000
Cisco CCNA: Routing and Switching 200-125 CCNA Routing and Switching (CCNAX) 65 850,000
CCNA: Routing and Switching 200-301 CCNA Routing and Switching (CCNAX) 80 1,150,000
CCNA: Workshop کارگاه عملی یک روزه (CCNA Workshop)متخصص سخت افزارهای سیسکو 1 day 135,000
CCNA: Security 210-260 Implementing Cisco Network Security (IINS) 40 800,000
CCNA: Wireless 200-355 Implementing Cisco Wireless Network Fundamentals(WIFUND) 40 800,000
CCNA: Collaboration
210-060 Implementing Cisco Collaboration Devices (CICD) 90 1,900,000
210-065 Implementing Cisco Video Network Devices, Part 1 (CIVND)
CCNP: Routing and Switching
300-101 Implementing Cisco IP Routing (ROUTE) 100 2,100,0000
300-115 Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH)
300-135 Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks (TSHOOT)
CCIE: Routing and Switching 400-101 CCIE Routing and Switching 100 2,800,000
VMware VCA6-DCV: VMware Certificate Associate 1V0-621 Associate Level Data Center Virtualization 50 950,000
VCP6-DCV: VMware Certificate Professional 2V0-621 Professional Level Data Center Virtualization 60 1,300,000
CompTIA
A+ 800 series
220-901 CompTIA A+ 220-901 50 500,000
220-902 CompTIA A+ 220-902
A+, Workshop کارگاه عملی دو روزه (CompTIAA+, Workshop) تکنسین فنی سخت افزار کامپیتیا 2 day 170,000
Network+ N10-007 Official CompTIA Study Guide for Network+ 35 500,000
Network+, Workshop کارگاه عملی یک روزه (CompTIANetwork+, Workshop) تکنسین فنی شبکه کامپیتیا 1 day 85,000
Server+ SK0-003 CompTIA Server+ 35 750,000
Security+ SY0-501 CompTIA Security+ 35 750,000
Project+ PK0-003 CompTIA Project+ 35 750,000
Cloud+ CV0-001 CompTIA Cloud+ 35 750,000
Linux
Junior Level Linux Professional
Exam 101 LPI Certification Level 1-1 50 750,000
Exam 102 LPI Certification Level 1-2
Advanced Level Linux Professional
Exam 201 LPI Certification Level 2-1 50 800,000
Exam 202 LPI Certification Level 2-2
Senior level Linux professional Exam 301 LPI Certification Level 3 35 590,000
Oracle
Oracle Database 12cAssociate
1Z0-061 Oracle Database 12c: SQL Fundamentals 50 950,000
1Z0-062 Oracle Database 12c: Installation and Administration
Oracle Database 12c Administrator Certified Professional
After successfully completing Oracle Database 12c Administrator Associate
1Z0-063 Oracle Database 12c: Advanced Administration 35 700,000
EC-Council
CHFI v 8.0 312-49 Computer hacking forensic investigation v8.0 50 800,000
CEH v 8.0 312-50 CertifiedEthical Hacker V8.0 35 455,000
ECSA 412-79 EC Council Certified Security Analyst 40 800,000
ENSA 312-38 EC-Council Network Security Administrator 40 800,000
MikroTik
MTCNA MTCNA MikroTik Certified Network Associate 25 630,000
MTCRE MTCRE MikroTik Certified Routing Engineer 35 630,000
MTCWE MTCWE MikroTik Certified Wireless Engineer 35 700,000
CIW
CIW Web Foundations Associate
1D0-610A Internet Business Associate 45 480,000
1D0-610B Site Development Associate
1D0-610C Network Technology Associate
CIW Web Design Professional
1D0-520 CIW Web Design Specialist 50 585,000
1D0-525 CIW E-Commerce Specialist
CIW Web Development Professional
1D0-635 CIW JavaScript Specialist 80 700,000
1D0-437 CIW Perl Specialist
1D0-541 CIW Database Design Specialist
CIW Web Security Professional
1D0-571 CIW Web Security Associate 30 450,000
____ CIW Web Security Specialist
Zend Zend PHP Certification ZCE PHP 7.2 50 700,000
ECDL/ICDL
ECDL/ICDL Base Modules
Computer Essentials 10 320,000
Online Essentials 10
Word Processing – Microsoft Word 2013 15
Spreadsheets – Microsoft Excel 2013 15
ECDL/ICDL Standard Modules
Presentation – Microsoft PowerPoint 2013 15
Using Databases – Microsoft Access 2013 15
IT Security 35 110,000
Online Collaboration 20 300,000
Image Editing 25 300,000
Web Editing 35 256,000
Project Planning 35 256,000
2D Computer Aided Design 35 110,000
Health Information Systems Usage 20 110,000
Graphic
Visual Design Using Adobe Photoshop 9A0-094 Adobe Photoshop CC 25 300,000
Autodesk Certified Professional ACP Autodesk AutoCAD 30 420,000
Autodesk Certified Professional ACP Autodesk 3D MAX 35 490,000
Android
Android ATC AND-400 Training Skills for Android ATC Certificated Trainer 60 860,000
AND-401 Android Application Development
AND-402 Android Security Essentials
AND-403 Monetize Android Applications 70 1,050,000
AND-801 Android Application Development V8
AND-802 Android Security Essentials
AND-803 Android Application UI/UX Design and Monetization Techniques
CMS Joomla 20 400,000
WordPress 20 400,000
Testing Class Testing & Preparation Class For Microsoft International Exam 10 200,000
Testing & Preparation Class For Cisco International Exam 10 250,000

Public Course & Workshop

دوره آموزشی "اصول و فنون موثر در مذاکرات" 12 300,000
دوره آموزشی "مدیریت بحران" 12 300,000

Marketing

دوره آموزشی "تجارت الکترونیک" 24 700,000
دوره آموزشی "تکنیسین شبکه های اجتماعی" 20 400,000
دوره آموزشی "تکنیسین ایمیل مارکتینگ" 15 300,000
I3center Package Senior Programmer MCSA Universal Windows Platform + MCSA Web application 180 2,340,000
Senior Web Developer CIW Web Design + PHP & MY SQL + Photoshop +WordPress 135 1,750,000
Security and Penetration Test C|EH + SANS SEC504 + SANS SEC560 80 1,600,000

با ما همراه بشین

  • موسسه انفورماتیک بین الملل
  • تلفن تماس: ۰۵۱۳۷۶۴۹۳۳۹ - ۰۵۱۳۷۶۳۲۸۱۲
  • ایمیل: i3center.inc@gmail.com
  • ساعت کاری: از ۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰
  • مشهد - بلوار فردوسی - نبش خیابان ثمانه - پلاک ۱۶۳
  • آمار
  • بازدیدهای سایت: 4629989
  • کلاس های آموزشی: 108
  • اساتید: 69
  • پرسنل: 7