آیین نامه ها

ماده 1- قوانین تشکیل دوره بین الملل:

   تبصره 1: شروع قطعی دوره پس از به حدنصاب رسیدن، به دانشجویان اعلام می گردد، در غیر اینصورت شروع دوره تا به حد نصاب رسیدن تعداد افراد به تعویق خواهد افتاد.

    تبصره 2: اساتید دوره بنا به صلاحدید و انتخاب هیات علمی بین الملل در هنگام شروع هر دوره مشخص می گردند ولی چنانچه در طول دوره استاد سرفصل را رعایت نکند و یا از نظر بار علمی رضایت دانشجو در دوره را فراهم نکند امکان تغییر استاد در هر مقطعی از دوره وجود دارد.

    تبصره 3: تسلط دانشجو بر مطالب پیش نیاز دوره الزامی است و در صورت عدم رعایت پیشنیاز دوره، مسئولیت آن به عهده دانشجو می باشد.

    تبصره 4: به علت انگلیسی بودن کتب و برگزاری آزمونها به زبان انگلیسی، برای دانشجویان الزامیست در حد دانستن مفاهیم کتاب به زبان انگلیسی مسلط باشند.

    تبصره 5: هرگونه تغییر در روز و ساعت و یا جلسه ای از دوره در وب سایت بین الملل www.i3center.com و همچنین تابلوهای اعلانات مجتمع اطلاع رسانی می گردد و پیگیری کلیه موارد آموزشی به عهده دانشجو می باشد.

    تبصره 6: از آنجائیکه نظرات شما رهنمون ما در برگزاری دوره های بهتر و غنی تر است لذا با تکمیل فرم ارزشیابی در پایان هر دوره ما را از نظرات خود مطلع فرمائید

ماده 2: قوانین انضباطی بین الملل:

    تبصره 1: کلاس ها راس ساعت مقرر شروع خواهد شد و شما  با حضور به موقع در کلاس نه تنها به وقت خود و دیگران احترام گذاشته اید بلکه در هرچه بهتر برگزار شدن دوره ما را یاری می نمایید. لذا از تاخیر بیش از 10 دقیقه اجتناب نمایید.

   تبصره 2: در صورت غیبت غیر موجه بیش از 3 جلسه از تعداد ساعت ثبت شده در مدرک کسر می گردد. تذکر: در صورت تاخیر،غیبت و یا خروج زود هنگام از کلاس به علل موجه،لازم است مسئول آموزش را مطلع فرمائید. تاخیر یا غیبت غیر موجه دانشجویانی که از سوی سازمان یا شرکت معرفی شده اند بلافاصله به اطلاع سازمان و شرکت معرفی کننده خواهد رسید.

    تبصره 3: از آنجائی که استفاده از تلفن همراه و روشن بودن در طول جلسات موجب اختلال در یادگیری خود و دیگران می شود، لذا با خاموش نمودن تلفن همراه در کلاس درس، از اختلال در یادگیری  خود و دیگران جلوگیری نمائید.

   تبصره 4: مسئولین مرکز آموزش برای تکمیل پرونده آموزشی و حفظ سوابق نیاز به اطلاعات دقیق دارند لذا در با دادن اطلاعات صحیح و تکمیل فرم ها با مسئول آموزش همکاری نمایید.

   تبصره 5: در پایان کلاس حتما" کامپیوتر خود را خاموش و صندلی خود را مرتب نمائید و با رعایت قوانین در تامین لابراتوار مناسب ما را یاری نمائید.

   تبصره 6:  با حفظ نظم و آرامش در محیط بین الملل ما را در ایجاد محیطی مناسب آموزش یاری نمائید.

   تبصره 7: با رعایت پوشش کامل اسلامی و استفاده از پوشش مقنعه برای خانم ها و حفظ شئونات اسلامی حریم بین الملل را پاس بدارید.

   تبصره 8: از آنجائیکه استعمال دخانیات در مکانهای عمومی تضییع حقوق دیگران است لذا از استعمال دخانیات در محیط موسسه جدا"  خودداری نمائید.

   تبصره 9: ضبط جلسات تدریس به صورت ویدئویی ممنوع می باشد و ضبط صوتی فقط با هماهنگی مسئول آموزش و تائید استاد امکان  پذیر است.

   تبصره 10: شرکت کنندگان در دوره ها موظف به رعایت کلیه شئونات اخلاقی و انضباطی  مجتمع انفورماتیک بین الملل بوده و در صورت  عدم تشخیص صلاحیت فرد از ادامه تحصیل فرد مذکور در موسسه خودداری به عمل خواهد آمد.

   تبصره 11: چنانچه تعداد شرکت کنندگان در دوره کمتر از 4 نفر باشد، طبق آئین نامه آموزشی و تجربه چندین ساله در امر آموزش طول دوره نصف می گردد.

ماده3: قوانین آزمون و صدور گواهینامه بین الملل:

   تبصره 1: شرایط دریافت گواهینامه رسمی پایان دوره بین الملل حضور دانشجو در 70 % جلسات کلاس ،تسویه حساب کامل، قبولی در  آزمون پایان دوره ، نظر مساعد استاد، تائید کامل موسسه و درخواست کتبی دانشجو می باشد .

   تبصره 2: احراز حد نصاب نمره قبولی در آزمون پایان دوره جهت دریافت مدرک الزامیست. در صورت عدم قبولی در آزمون اول ، تنها یکبار امکان شرکت در آزمون مجدد با پرداخت هزینه آزمون وجود داشته و در صورت عدم قبولی مجدد، دوره باید تکرار شده و مجتمع انفورماتیک بین الملل از ارائه مدرک رسمی برای آن دوره معذور است.

  تبصره 3: هزینه شرکت در آزمون مجدد 100.000 ریال بوده و هزینه صدور مدرک پایان دوره 300.000 ریال می باشد .

  تبصره 4: در دوره های Pack (ارشد) در صورت داشتن تمامی گواهینامه ها به صورت جداگانه گواهینامه Master Pack به صورت رایگان صادر خواهد شد. این قرارداد در 4 ماده و 21 تبصره تنظیم گردیده است و  موسسه تمامی تلاش خود را در تهیه این منشور طبق شرایط موجود به عمل اورده است و در صورت  تغییر هر یک از موارد فوق توسط موسسه اطلاع رسانی انجام خواهد شد.

تعریف نمرات:

 • -نمره کلاسی: ارزیابی تحصیلی در هر درس توسط استاد آن درس بر اساس میزان حضور و فعالیت دانشجو در کلاس،انجام تکالیف درسی صورت می گیرد.
 • -نمره عملی: نمره ای که با برگزاری آزمون عملی، پیاده سازی سناریو و یا انجام پروژه پایانی تعیین می گردد.
 • -نمره تئوری: نمره ای که از آزمون های آنلاین کسب میگردد.

حداقل نمره جهت تاثیر گذاری در نمره ی پایانی:

 • حداقل نمره ی قبولی عملی 75 می باشد.
 • حداقل نمره قبولی تئوری 60 می باشد.
 • حداقل نمره قبولی در کلاسی 75 می باشد.

میزان تاثیر هر نمره:

 • نمره ی عملی که 60 درصد نمره ی پایانی را تشکیل می دهد.
 • نمره ی تئوری که 30درصد نمره ی پایانی را تشکیل می دهد.
 • نمره کلاسی که 10 درصد نمره ی پایانی را تشکیل می دهد.

به عنوان مثال:

جهت قبولی و اخذ مدرک اگر کسی حداقل نمرات مذکور در هر 3 مرحله را کسب کند نمره ثبت شده در گواهینامه ایشان 700 خواهد شد.

1. داوطلب موظف به رعایت موازین اسلامی ، اخلاقی ، اجتماعی و کلیه ضوابط آموزشی و مقررات و آئین نامه انظباطی است و اعمال نظارت بر عهده موسس آموزشگاه می باشد.

2. کارآموز پس از پایان دوره آموزشی و موفقیت در تمامی آزمون ها می تواند مدرک بین المللی خود را دریافت نماید.

3.داوطلب موظف است جهت شرکت در هر آزمون مبلغ را به حساب شماره کارت : 5054161003840539 بانک گردشگری به نام عباس پور فرخی واریز نماید.

4. در صورت بروز مشکل و عدم حضور در آزمون حداقل 48 ساعت قبل از آزمون بایستی به مرکز اطلاع داده در غیر این صورت عدم حضور به منزله غیبت بوده و هزینه پرداختی مسترد نخواهد شد.

5. همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکس دار در هنگام آزمون الزامی می باشد.

6. مدیریت آموزشگاه موظف است به شکایات، نظرات و پیشنهادات داوطلبین رسیدگی نماید.

7. مسئول مرکز آزمون موظف است در قبال پرداخت هزینه log book را در سایت بنیاد ثبت نموده و به داوطلب تحویل نماید.

8. مهلت ثبت نام برای شرکت در آزمون 7روز قبل از تاریخ آزمون هر ماه می باشد به ثبت نام هایی که بعد از این تاریخ انجام شوند ترتیب اثر نخواهد گردید.

 9. نتیجه آزمون ها پس از ارسال بنیاد بر روی سایت قرار می گیرد.

 

نام مهارت ها آزمون های 2007 آزمون های 2013
فناوری اطلاعات (IT) 16000 16000
مدیریت فایلها (Windows) 16000  16000
واژه پرداز (Word) 16000  17000
صفحه گسترده(Excel) 16000  17000
پایگاه داده ها(Access) 16000  17000
ارائه مطلب(Power Point) 16000  17000
اطلاعات و ارتباطات (Internet) 16000 16000

ماده 1 : دانشجو می تواند کل شهریه را نقدی پرداخت نماید که در این صورت شامل 5% تخفیف از کل شهریه خواهد شد.

ماده 2 : در صورتی که دانشجو بخواهد به صورت تقسیطی پراخت نماید 1/3 از کل شهریه به صورت نقد ( اعم از کارت خوان و واریز به حساب بانکی) و الباقی حداکثر طی دو فقره چک با تاریخ های اعلام شده توسط واحد مالی تکمیل می گردد.

تبصره : در صورت عدم تسویه حساب کامل ثبت نام ملغی و فرد دیگری جایگزین می گردد.

ماده 3 : ثبت نام در دوره ها به صورت قطعی انجام می شود و ثبت نام ناقص و عدم تکمیل پرونده مالی حقی برای دانشجو ایجاد نخواهد کرد

ماده 4: در صورت بروز هرگونه مشکل در وصول چک ارائه شده از حضور دانشجو  در دوره ممانعت به عمل خواهد آمد

ماده 5: انصراف از دوره تابع شرایط زیر می باشد:

 1. دانشجو می تواند حداکثر یا بیشتر از 10 روز پیش از شروع دوره انصراف خود را به صورت مکتوب اعلام نماید که دراین صورت  70% مبلغ کل دوره عودت داده می شود.
 2. چنانچه دانشجو انصراف خود را مکتوب اعلام و درخواست رزرو دوره برای دوره بعد باشد 65% مبلغ از کل شهریه به دوره بعد عودت و به دوره بعد انتقال می یابد . در دوره جدید مابه تفاوت دریافت و در صورت انصراف مجدد کل مبلغ مسترد نخواهد شد.

ماده 6: پس از شروع دوره چنانچه دانشجو فقط یک ساعت در دوره حضور پیدا کند تحت هیچ شرایط شهریه مسترد نخواهد شد و امکان رزرو دوره برای ترم بعد نیز میسر نخواهد بود.

تبصره: در صورتی که دانشجو بخواهد در شرایط اضطرار از دوره انصراف دهد کارگروهی اعم از مالی ، آموزش و مدیریت  تصمیم بر میزان برگشت شهریه خواهند گرفت. این تبصره حقی برای دانشجو ایجاد نخواهد کرد .

ماده 7: مبلغ برگشت شهریه حداقل 2 ماه بعد از درخواست کتبی و حداکثر 3ماه  پرداخت خواهد شد.

1 -  شرایط دریافت گواهینامه رسمی پایان دوره بین الملل حضور دانشجو در 70 % جلسات کلاس، تسویه حساب کامل، قبولی در آزمون پایان دوره، نظر مساعد استاد، تائید کامل موسسه و درخواست کتبی دانشجو می باشد.

2 - کسب حد نصاب نمره قبولی (700 از 1000) در آزمون پایان دوره جهت دریافت گواهینامه الزامیست. در صورت عدم قبولی در آزمون اول، دو بار امکان شرکت در آزمون مجدد با پرداخت هزینه آزمون وجود داشته و در صورت عدم قبولی، دوره باید تکرار شده و مجتمع انفورماتیک بین الملل از ارائه مدرک رسمی برای آن دوره معذور است.


3 - هزینه شرکت در آزمون مجدد 15.000 تومان می باشد.

4 - دانشجو موظف است حداکثر قبل از اتمام ترم جاری، در آزمون ترم قبل موفق به کسب حد نصاب نمره شده باشد، در غیر این صورت مجاز به حضور در ترم بعد نمی باشد.

 به عنوان مثال دانشجوی دوره MCSE میبایست قبل از اتمام کلاس های آموزشی ترم دوم، موفق به کسب حد نصاب نمره در ترم اول (410 - 70) شده باشد در غیر این صورت مجاز به حضور در ترم سوم (412 - 70) نمی باشد.

5 - هزینه صدور گواهینامه 30.000 تومان می باشد. مبلغ را به شماره حساب 6104337811212784 بانک ملت به نام شرکت تعاونی طلیعه فناوری واریز نموده و کارشناسان آموزش را مطلع نمایید.

1.  کلاس ها در راس ساعت مقرر شروع خواهد شد و دانشجویانی که بیش از 10 دقیقه تاخیر داشته باشند مجاز به شرکت در کلاس نمی باشند.با حضور به موقع در کلاس نه تنها به وقت خود و دیگران احترام گذاشته بلکه در هرچه بهتر برگزار شدن دوره ما را یاری نمائید.

2.  در صورت غیبت غیر موجه بیش از 3 جلسه دانشجواز تعداد ساعت ثبت شده در گواهینامه کسر می گردد.

3.  استفاده از تلفن همراه و روشن بودن آن در طی جلسات اکیدا" ممنوع می باشد لذا در صورت عدم رعایت این امر استاد و موسسه اختیار برخورد با دانشجوی خاطی را خواهد داشت. با خاموش نمودن تلفن همراه در کلاس درس ،از اختلال در یادگیری خود و دیگران جلوگیری نمائید.

4. مسئولین مرکز آموزش برای تکمیل پرونده آموزشی و حفظ سوابق نیاز به اطلاعات دقیق دارند لذا در صورت تاخیر،غیبت و یا خروج زود هنگام از کلاس به علل موجه ،لازم است مسئول آموزش را مطلع فرمائید.تاخیر یا غیبت غیر موجه دانشجویانی که از سوی سازمان یا شرکت معرفی شده اند بلافاصله به اطلاع سازمان و شرکت معرفی کننده خواهد رسید.

5.  در پایان کلاس حتما" کامپیوتر خود را خاموش و صندلی خود را مرتب نمائید و با رعایت قوانین در تامین لابراتوار مناسب ما را یاری نمائید.

6.  با حفظ نظم و آرامش در محیط بین الملل ما را در ایجاد محیطی مناسب آموزش یاری نمائید.

7. با رعایت پوشش و حفظ شئونات اسلامی حریم بین الملل را پاس بدارید ،در غیر اینصورت از حضور شما در دوره ممانعت به عمل خواهد آمد.

8. از آنجائیکه استعمال دخانیات در مکانهای عمومی تضییع حقوق دیگران است لذا از استعمال دخانیات در محیط موسسه جدا" خودداری نمائید.

9. ضبط جلسات تدریس به صورت ویدئویی ممنوع می باشد و ضبط صوتی فقط با هماهنگی مسئول آموزش و تائید استاد امکان پذیر است.

10.  شرکت کنندگان در دوره ها موظف به رعایت کلیه شئونات اخلاقی و انضباطی مجتمع انفورماتیک بین الملل بوده و در صورت عدم تشخیص صلاحیت فرد از ادامه تحصیل فرد مذکور در موسسه خودداری به عمل خواهد آمد.

با ما همراه بشین

 • موسسه انفورماتیک بین الملل
 • تلفن تماس: ۰۵۱۳۷۶۴۹۳۳۹ - ۰۵۱۳۷۶۳۲۸۱۲
 • ایمیل: i3center.inc@gmail.com
 • ساعت کاری: از ۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰
 • مشهد - بلوار فردوسی - نبش خیابان ثمانه - پلاک ۱۶۳
 • آمار
 • بازدیدهای سایت: 4630401
 • کلاس های آموزشی: 108
 • اساتید: 69
 • پرسنل: 7