پرش به محتوا

دانشجوی بین الملل : بهزاد تاجی

آقای / خانم بهزاد تاجی موفق به دریافت مدرک زیر در مجتمع انفورماتیک بین الملل شده اند.