پرش به محتوا

دانشجوی بین الملل : جلیل نقد بیشی

آقای / خانم جلیل نقد بیشی موفق به دریافت مدرک زیر در مجتمع انفورماتیک بین الملل شده اند.