پرش به محتوا

دانشجوی بین الملل : زهرا صادقی

آقای / خانم زهرا صادقی موفق به دریافت مدرک زیر در مجتمع انفورماتیک بین الملل شده اند.