پرش به محتوا

دانشجوی بین الملل : سجاد کیانی فر

آقای / خانم سجاد کیانی فر موفق به دریافت مدرک زیر در مجتمع انفورماتیک بین الملل شده اند.