پرش به محتوا

دانشجوی بین الملل : صادق کاشانی

آقای / خانم صادق کاشانی موفق به دریافت مدرک زیر در مجتمع انفورماتیک بین الملل شده اند.