پرش به محتوا

دانشجوی بین الملل : محمدرضا برقی

آقای / خانم محمدرضا برقی موفق به دریافت مدرک زیر در مجتمع انفورماتیک بین الملل شده اند.