مهندس زهرا جاودانی

مهندس زهرا جاودانی

مدرس دوره های ICDL


zahra.javedani70@gmail.com

LinkedIn

مهندس زهرا جاودانی

تقویم آموزشی
در حال ثبت نام

مدرس: مهندس زهرا جاودانی

طول دوره: ۰ ساعت
شهریه: ۰ تومان

تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
پنج شنبه
زمان برگزاری: ۰۹:۰۰ - ۰۹:۴۵
در حال ثبت نام

مدرس: مهندس زهرا جاودانی

طول دوره: ۰ ساعت
شهریه: ۰ تومان

تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
شنبه
زمان برگزاری: ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰
در حال ثبت نام

مدرس: مهندس زهرا جاودانی

طول دوره: ۰ ساعت
شهریه: ۰ تومان

تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
شنبه
زمان برگزاری: ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰
در حال ثبت نام

مدرس: مهندس زهرا جاودانی

طول دوره: ۰ ساعت
شهریه: ۰ تومان

تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
دوشنبه
زمان برگزاری: ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰
9000
Windows 7

Windows 7

آزمون بنیاد جهانی ICDL ایران

مدرس: مهندس زهرا جاودانی

طول دوره: ۲ ساعت
شهریه: تومان

تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
دوشنبه
زمان برگزاری: ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰
9000
Microsoft Access

Microsoft Access

آزمون بنیاد جهانی ICDL ایران

مدرس: مهندس زهرا جاودانی

طول دوره: ۱۰۰ ساعت
شهریه: تومان

تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
دوشنبه
زمان برگزاری: ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰
9000
Microsoft Word

Microsoft Word

آزمون بنیاد جهانی ICDL ایران

مدرس: مهندس زهرا جاودانی

طول دوره: ۱۰۰ ساعت
شهریه: تومان

تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
دوشنبه
زمان برگزاری: ۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰
9000
Microsoft Excel

Microsoft Excel

آزمون بنیاد جهانی ICDL ایران

مدرس: مهندس زهرا جاودانی

طول دوره: ۱۰۰ ساعت
شهریه: تومان

تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
دوشنبه
زمان برگزاری: ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰
9000
Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint

آزمون بنیاد جهانی ICDL ایران

مدرس: مهندس زهرا جاودانی

طول دوره: ۲ ساعت
شهریه: تومان

تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
دوشنبه
زمان برگزاری: ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰
9000
Internet

Internet

آزمون بنیاد جهانی ICDL ایران

مدرس: مهندس زهرا جاودانی

طول دوره: ۲ ساعت
شهریه: تومان

تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
دوشنبه
زمان برگزاری: ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰

با ما همراه بشین

  • موسسه انفورماتیک بین الملل
  • تلفن تماس: ۰۵۱۳۷۶۴۹۳۳۹ - ۰۵۱۳۷۶۳۲۸۱۲
  • ایمیل: i3center.inc@gmail.com
  • ساعت کاری: از ۷:۳۰ تا ۲۱:۰۰
  • مشهد - بلوار فردوسی - مهدی ۳ - پلاک ۲۴
  • آمار
  • بازدیدهای سایت: 2046901
  • کلاس های آموزشی: 74
  • استادان: 53
  • پرسنل: 8