پرش به محتوا

مهندس مصطفی رسول پور

مدرس دوره های شبکه

درباره استاد :

مدرس دوره های MCSA , CCNA

مهارت ها و تخصص ها :

دانشگاه پیام نور-مرکز مشهد
نرم افزار

مهندسی کامپیوتر

لیسانس

دانشگاه تربیت مدرس تهران

سیستمهای اطلاعاتی

فناوری اطلاعات

فوق لیسانس