پرش به محتوا

مهندس معصومه ائمی

مدرس دوره های ICDL و فتوشاپ

سوابق تحصیلی و دوره های آموزشی

مهندسی نرم افزار از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

سوابق کاری

آزمونگر تئوری و عملی فنی حرفه ای مشهد

ناظرفنی حرفه ای برای آزمونهای عملی آموزشگاههای آزاد

همکاری با مرکز It فنی حرفه ای

مدرس ICDL در موسسه های آموزش کامپیوتر

مدرس رایانه کار photoshop، coreldraw، freehand، flash player