پرش به محتوا

خیرمقدم به جناب آقای علیرضا آقائی

جناب آقای مهندس علیرضا آقائی
حضور شما را به عنوان دستیار استاد (Teacher Assistant) در گروه ویژه Front End Developer برنامه نویسی سایت (سمت کاربر) خیر مقدم عرض می نماییم.

 

مجتمع انفورماتیک بین الملل