پرش به محتوا

خیر مقدم به جناب آقای مصطفی رسولی

جناب آقای مصطفی رسولی
حضور شما را به عنوان دستیار استاد (Teacher Assistant) در گروه ارشد پایتون (جنگو) خیر مقدم عرض می نماییم.

www.i3center.com

مجتمع انفورماتیک بین الملل