پرش به محتوا
Frontend Vip

درباره دوره


برنامه نویسی Front End چیست و به چه کسی برنامه نویس فرانت اند میگویند ؟

Front end developer   به کسی گفته می شود که کدهای سمت فرانت یا UI را می نویسد. آنچه کاربر می بیند و با آن تعامل دارد مربوط به بخش فرانت اند می باشد. برنامه نویس فرانت اند داده هایی که از سمت سرور فراخوانی می شود را برای کاربر به شکل تعاملی و با سرعت بالا به نمایش می گذارد. فرانت اند این کار را با طراحی یک قالب قابل تعامل با کاربر انجام می دهد.

برنامه نویس فرانت اند با تکنولوژی هایی مانند HTML ،CSS  ،jQuery  و JavaScript و فریم ورک های پیشرفته ای نظیر React JS و Angular JS و Vue.JS کار می کند.

برنامه نویس فرانت اند در واقع طراح قسمت های ظاهری وب سایت است. در واقع، وقتی شما وارد یک وب سایت می‌شوید، تمام چیزی که با چشم می‌بینید شامل طراحی های یک برنامه نویس فرانت اند است.

پیش نیازه های دوره


آشنایی حرفه ای با کامپیوتر
داشتن مدرک ICDL

دستاورد های شما پس از گذراندن دوره


در این دوره آموزشی جامع، کلیه مهارت های مورد نیاز در بخش فرانت اند بر اساس جدیدترین نیازهای بازار کار در کشورهای اروپایی بلاخص آلمان و بازار کار شرکت های تاپ داخلی طراحی و تدوین شده است.

مخاطب هدف دوره


صاحبان مشاغل جدید یا تاسیس شده که می خواهند سود بیشتری کسب کنند
طراحان وب سایت که می خواهند مهارت خود را ارتقا دهند
علاقه مندان به یادگیری دوره طراحی وب

سوالات متداول

مدت این دوره چند ساعت است ؟

140 ساعت حدود 3 ماه

آیا پس از گذراندن دوره مدرکی دریافت میکنم؟

بله , برای سرفصل های تدریس شده مدارک دو زبانه قابل ترجمه دریافت می کنید

سرفصل های دوره

MODULE 1: HTML
1. Introduction to HTML
2. Html DocType
3. Head & body
4. Heading & Paragraphs
5. Attributes & Comments
6. Formatting Tags & iframe
7. Links in Html
8. Images & image map in Html
9. Picture Tags
10. Favicon
11. Tables
12. List in Html
13. Inline & Block Elements
14. Span & Div Tags
15. Id & Class Property
16. Layout & Semantic Tags
17. Entities & Computer Code Elements
18. Forms in Html
19. Form Attributes
20. Svg & Canvas
21. Audio & Video

MODULE 2: CSS
1. Introduction CSS
2. Applying CSS to HTML
3. Selectors
4. Color, gradient Property
5. Background Property
6. Border Property
7. Margin Property
8. Padding Property
9. CSS Units, Width, Height Property
10. Max/Min – Widht/Height
11. BoxModel, BoxSizing Property
12. Outline Property
13. Alignment Text Property
14. Transformation, Decoration Property
15. Text Spacing Property
16. Text Shadow
17. Font, FontFace Rule
18. PseudoClasses, PseudoElements
19. List Style Property
20. Display Property
21. Flow
22. Position Property
23. Z index Property
24. Overflow Property
25. FlexBox
26. Opacity, Visibility Property
27. Attribute Selectors
28. Specificity & Priority
29. Functional Mathematics
30. Box Shadow Property
31. Text Effects
32. Transitions
33. KeyFrames
34. After, Before Property
35. Responsive, Media Queries
36. Float Property
37. Overlay Property

MODULE 3: JAVASCRIPT
1. Introduction to JavaScript
2. Concept and variable defining
3. DataType in Javascript
4. Comment
5. Data Transfer User
6. Convert data types
7. Logical operators
8. Concat in strings
9. NaN Method
10. Comparison Operators
11. If, And, Switch Case, Ternary, for, While, map
12. Functional declaration, expressions
13. Property in string
14. Assignment Operators
15. Arrays
16. Objects
17. Includes method
18. Between data types Primitive and Reference
19. Functional Anonymous and IIFE
20. SetInterval, SetTimeout
21. Flag in Programming
22. DOM
23. Append Element in DOM
24. Event in JS
25. Dataset in DOM
26. Error Handling in JS
27. BOM
28. ECM
29. Memory Heep, Call Stack
30. Event delegation, event bubbling, event capturing
31. Composition in Function and High Order
32. Strict Mode
33. Arrow Function
34. Spread Syntax
35. Rest Operator
36. Destructuring in Arrays
37. Template in Literal
38. String Padding
39. Get Trap, Set Trap in Proxy
40. ASI in JS
41. API in JS
42. Mutate and Immutate
43. Ajax
44. HTTP Methods
45. SPA in JS
46. Asyns, Await, Promise

MODULE 4: JQUERY
Selectors in
Events in jQuery
Familiarity with the DOM
model and its methods in jQuery
Remove and add elements
Delete and add classes and style to HTML and css elements
Familiarity with dimension methods
Jquery effects
Traversing in Jquery
JQueryUI effects
JQuery filters
Executable functions in jQuery

MODULE 5: AJAX
Full knowledge of how to
send requests to the server
Familiarity with JSON in
sending and receiving information
Http Request
Get Http
Post Http
Send data using Ajax
Fetch-method Axios
Axios-put-delete

MODULE 6: BOOTSTRAP
1. To use Bootstrap's predefined classes and Bootstrap's grid system
2. To create responsive navbars
3. To style typography, tables, and forms with Bootstrap
4. To use the most popular Bootstrap components
5. To use an array of Bootstrap Utilities

MODULE 7: Sass
Setting up and working with Sassv compilation tools
Familiarity with different features of Sass
Familiarity with how variables work in Sass
Introduction to nesting in Sass
Introduction to parcels in Sass
Introduction to mixins in Sass
Getting to know and working with the extend method in Sass
Referencing the parent element using & in Sass Getting to know the types of comments in Sass Working with math operators in Sass Working with colors and their associated functions in Sass Introduction to lists in Sass Working with @content in Sass Getting to know the list of arguments and the if conditional command Introduction to loops in Sass

MODULE 8:TypeScript
Introduction
Basic Data Types
Destructuring & Spread
Working With Classes
Classes & Interface
Advanced Types
Generics
Decorators
Modules
Namespaces
Ambients

MODULE 9: Git and GitHUB
What is Git and GitHUB
Installing Git
Branching
Pull Requests
Common Workflows
Advanced Topics
Config – push – commit – add – clone – status - Do and Don’t

MODULE 11:Angular
Introduction
Architecture
Directives and Templates
Data Binding
Working with CSS Styles
Advance Components
Features
Template Driven Forms
Model Driven Forms
Working with Pipes
Custome Attribute and
Validators
Dependency Injection
Services
Routing
Modules
CRUD Operations using http Service
اشتراک گذاری
وضعیت دوره : درحال برگزاری

اساتید دوره :

استادی برای این دوره تعریف نشده است.
مدت زمان : 140 ساعت
تاریخ شروع : 1402/05/01
تقویم برگزاری کلاس :
یکشنبه 9:00 الی 13:30
سه شنبه 9:00 الی 13:30
پنج شنبه 9:00 الی 13:30
ظرفیت دانشجویان : 20 نفر
تعداد جلسات در هفته : 3 جلسه
محل برگزاری : لابراتوار A
دوره های دیگر در حال ثبت نام بین الملل
پیشرفته
درحال ثبت نام
NET 8 / Microservice.
حضوری / آنلاین
کد 1531
طراحی وب سایت بخش بک اند
با فریم ورک asp.net

مدت زمان

100 ساعت

تاریخ شروع

1402/07/23

محل برگزاری

لابراتوار A
پیشرفته
درحال تکمیل ظرفیت
Backend Django & PostgreSQL
حضوری / آنلاین
کد 1530
طراحی وبسایت بخش بک اند با پایتون و فریمورک دیجنگو
همراه با بانک اطلاعاتی PostgreSQL بصورت پروژه محور

مدت زمان

75 ساعت

تاریخ شروع

1402/08/03

محل برگزاری

لابراتوار B
پیشرفته
درحال تکمیل ظرفیت
Backend Django & PostgreSQL
حضوری / آنلاین
کد 1529
طراحی وبسایت بخش بک اند با پایتون و فریمورک دیجنگو
همراه با بانک اطلاعاتی PostgreSQL بصورت پروژه محور

مدت زمان

75 ساعت

تاریخ شروع

1402/07/04

محل برگزاری

لابراتوار B

درخواست مشاوره ثبت نام

درصورت نیاز به مشاوره برای ثبت نام فرم درخواست زیر را تکمیل فرمایید.