پرش به محتوا

دانشجوی بین الملل : امید علیزاه

آقای / خانم امید علیزاه موفق به دریافت مدرک زیر در مجتمع انفورماتیک بین الملل شده اند.