پرش به محتوا

دانشجوی بین الملل : بهزاد باروت کوب

آقای / خانم بهزاد باروت کوب موفق به دریافت مدرک زیر در مجتمع انفورماتیک بین الملل شده اند.