پرش به محتوا

دانشجوی بین الملل : جواد تیموری

آقای / خانم جواد تیموری موفق به دریافت مدرک زیر در مجتمع انفورماتیک بین الملل شده اند.