پرش به محتوا

دانشجوی بین الملل : رحمان رضایی

آقای / خانم رحمان رضایی موفق به دریافت مدرک زیر در مجتمع انفورماتیک بین الملل شده اند.