پرش به محتوا

دانشجوی بین الملل : رضا حیدر بیکی

آقای / خانم رضا حیدر بیکی موفق به دریافت مدرک زیر در مجتمع انفورماتیک بین الملل شده اند.