پرش به محتوا

دانشجوی بین الملل : سارا چنارانی

آقای / خانم سارا چنارانی موفق به دریافت مدرک زیر در مجتمع انفورماتیک بین الملل شده اند.