پرش به محتوا

دانشجوی بین الملل : ساناز عزلتی

آقای / خانم ساناز عزلتی موفق به دریافت مدرک زیر در مجتمع انفورماتیک بین الملل شده اند.