پرش به محتوا

دانشجوی بین الملل : سجاد بیگلری

آقای / خانم سجاد بیگلری موفق به دریافت مدرک زیر در مجتمع انفورماتیک بین الملل شده اند.