پرش به محتوا

دانشجوی بین الملل : سجاد مهدی نژاد

آقای / خانم سجاد مهدی نژاد موفق به دریافت مدرک زیر در مجتمع انفورماتیک بین الملل شده اند.