پرش به محتوا

دانشجوی بین الملل : سحر جمشیدیان

آقای / خانم سحر جمشیدیان موفق به دریافت مدرک زیر در مجتمع انفورماتیک بین الملل شده اند.