پرش به محتوا

دانشجوی بین الملل : سیده نوشین فارقی

آقای / خانم سیده نوشین فارقی موفق به دریافت مدرک زیر در مجتمع انفورماتیک بین الملل شده اند.