پرش به محتوا

دانشجوی بین الملل : سید میلاد اسدزاده

آقای / خانم سید میلاد اسدزاده موفق به دریافت مدرک زیر در مجتمع انفورماتیک بین الملل شده اند.