پرش به محتوا

دانشجوی بین الملل : سینا فرنگی

آقای / خانم سینا فرنگی موفق به دریافت مدرک زیر در مجتمع انفورماتیک بین الملل شده اند.