پرش به محتوا

دانشجوی بین الملل : فرزین میرشاهی

آقای / خانم فرزین میرشاهی موفق به دریافت مدرک زیر در مجتمع انفورماتیک بین الملل شده اند.