پرش به محتوا

دانشجوی بین الملل : محمدرضا عکسری

آقای / خانم محمدرضا عکسری موفق به دریافت مدرک زیر در مجتمع انفورماتیک بین الملل شده اند.