پرش به محتوا

دانشجوی بین الملل : محمدعلی نسترن

آقای / خانم محمدعلی نسترن موفق به دریافت مدرک زیر در مجتمع انفورماتیک بین الملل شده اند.