پرش به محتوا

دانشجوی بین الملل : محمد کاظمی

آقای / خانم محمد کاظمی موفق به دریافت مدرک زیر در مجتمع انفورماتیک بین الملل شده اند.