پرش به محتوا

دانشجوی بین الملل : مطهره راضی

آقای / خانم مطهره راضی موفق به دریافت مدرک زیر در مجتمع انفورماتیک بین الملل شده اند.