پرش به محتوا

دانشجوی بین الملل : مقداد شربت دار

آقای / خانم مقداد شربت دار موفق به دریافت مدرک زیر در مجتمع انفورماتیک بین الملل شده اند.