پرش به محتوا

دانشجوی بین الملل : ملیحه جهانگیری

آقای / خانم ملیحه جهانگیری موفق به دریافت مدرک زیر در مجتمع انفورماتیک بین الملل شده اند.