پرش به محتوا

دانشجوی بین الملل : وحیده رحمانی خراسانی

آقای / خانم وحیده رحمانی خراسانی موفق به دریافت مدرک زیر در مجتمع انفورماتیک بین الملل شده اند.