پرش به محتوا

دانشجوی بین الملل : سید میلاد ثابتی

آقای / خانم سید میلاد ثابتی موفق به دریافت مدرک زیر در مجتمع انفورماتیک بین الملل شده اند.