پرش به محتوا

دانشجوی بین الملل : لیانا اکبری

آقای / خانم لیانا اکبری موفق به دریافت مدرک زیر در مجتمع انفورماتیک بین الملل شده اند.