پرش به محتوا

دانشجوی بین الملل : سید صالح آذری

آقای / خانم سید صالح آذری موفق به دریافت مدرک زیر در مجتمع انفورماتیک بین الملل شده اند.