پرش به محتوا

دانشجوی بین الملل : محمد مهدی سودمند

آقای / خانم محمد مهدی سودمند موفق به دریافت مدرک زیر در مجتمع انفورماتیک بین الملل شده اند.