پرش به محتوا

دکتر الهام آفرنده

مدرس دوره های هوش مصنوعی

درباره استاد :

عضویت در مجامع علمي و شوراها
عضو هیات علمی گروه كامپیوتر موسسه غیرانتفاعی توس
عضو هیات مدیره انجمن های علمی موسسه آموزش عالی توس
عضو باشگاه پژوهشگران جوان
عضو شبكه علمی كامپیوتر استان خراسان رضوی
عضو كمیته علمی داور ی و همكاری علم ی در برگزاری سومین كنگره بین المللی كامپیوتر ، برق ،مخابرات در آبان ماه 95
عضو كمیته علمی كنفرانس بین المللی فناوری اطالاعات ،دولت الكترون یك و شهر هوشمند اسفند97
عضو كمیته داوری مقالات كنفرانس بین المللی فناوری اطالاعات ،دولت الكترون یك و شهر هوشمند و داوری 4مقاله
دبیر شورای بررسی موارد خاص موسسه آموزش عالی توس عضو شورای مدیران موسسه آموزش عالی توس
عضو شورای فرهنگی- اجتماعی موسسه اموزش عالی توس
عضو كیته علمی و عضو كمیته داوری كنفرانس ملی عمران ، معماری و فناوری اطالعات در زندگی شهری 99
عضو كمیته علمی المپیاد مقدماتی منطقه9 كشور
عضو كمیته پدافند غیر عامل موسسه آموزش عالی توس

سوابق اجرایي
شبیه سازی تراشه 8255 با زبان برنامه نویسی VHDL
مدیر گروه كامپیوتر از سال 1390 تاكنون
پشتیبان سیستم آموزشی موسسه آموزش عالی توس به مدت یكسال
مسئول امور كارآموزی دانشجویان موسسه آموزش عالی توس تا كنون
مدیر امور پژوهشی موسسه آموزش عالی توس از سال 1393 تا 1396
سردبیر سایت موسسه آموزش عالی توس
مدیر امور دانشجویی موسسه اموزش عالی توس از سال 1395 تا كنون
مجری راه اندازی تیم رباتیك دانشجویی و ساخت ربات جنگجو
برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش در نمایشگاه بین المللی مشهد 94
مجری برگزاری بیش از 70 نوع سمینار و كارگاه آموزشی مرتبط با رشته های موجود در موسسه آموزش عالی توس
مجری برگزاری بازدیدها و مسابقات علمی موسسه آموزش عالی توس
سرپرست انجمن های علمی موسسه آموزش عالی توس
دبیر اجرایی كنفرانس بین المللی فناوری اطالعات ،دولت الكترونیك و شهر هوشمند در اسفند 97
مدیر فناوری اطالعات موسسه آموزش عالی توس از سال 96 تاكنون
دبیر اجرایی كنفرانس ملی عمران ، معماری و فناوری اطالعات در زندگی شهری 99
قایم مقام معاونت آموزشی موسسه اموزش عالی توس 98
مدیر آموزش های مجازی موسسه آموزش عالی توس 98 تا 1400
همكاری با شركت پوینده الكترونیك به عنوان پشتیبان سیستم های كامپیوتری شهرداری مشهد به مدت یكسال

خلاصه ای از بهترین سوابق :

تقدیرها و تشکرها و افتخارات:
كسب رتبه اول در مقطع دكتری
كسب رتبه پنجم در مقطع كارشناسی ارشد
دریافت لوح تقدیر از انجمن علمی دانشگاه آزاد مشهد به مناسبت كسب دانشجوی ممتاز رتبه اول در ترم اول 1380
دریافت لوح تقدیر از موسسه غیرانتفاعی مطهر در سال 1391 جهت كسب عنوان استاد نمونه در موسسه خردگرایان مطهر
دریافت لوح تقدیر از موسسه غیرانتفاعی توس در سال 1394 جهت كسب عنوان استاد نمونه در موسسه آموزش عالی توس
دریافت لوح تقدیر از موسسه غیرانتفاعی توس برای اجرایی كردن طرح پژوهشی فناورانه اتوماسیون كارآموزی
دریافت لوح تقدیر جهت برگزاری كنفرانس بین المللی فناوری اطالاعات، دولت الكترونیك و شهر هوشمند
دریافت لوح تقدیر به پاس خدمات در جایگاه مدیر گروه كامپیوتر

مهارت ها و تخصص ها :

شرکت در کارگاه ها و ورکشاپ ها
كارگاه آموزشی روش شناسی تحقیق - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس1401
شركت در كارگاه آموزشی نقش بینایی ماشین در شهر های هوشمند در برج سپید اردیبهشت 98
شركت در همایش فناوری اطلاعات و هوشمند سازی در برج سپید 10 اردی بهشت 98
شركت در همایش فناوری بلاکچین و آینده آن در سازمان همایش های شهرداری مشهد اردیبهشت 98
شركت در جلسات شبكه علمی كامپیوتر استان خراسان رضوی
شركت در همایش دانشگاه عاری از دخانیات در دانشگاه فردوسی
شركت در همایش مرجعیت علمی :الزامات و اقتضائات در دانشگاه امام رضا
شركت در كارگاه تخصص ی مشاوره تحصیلی- شغلی در دانشگاه فردوسی مشهد
شركت در جلسات كمیته ها ی پژوهشی موسسات آموزش عالی منظقه 9
شركت در جلسات توانمند سازی اساتید 98
شركت در كارگاه بلاکچین 99
شركت در كارگاه تخصصی اینترنت اشیا 99

علایق کاری و تحقیقاتی :

دروس تدریس شده و عالقه مند به تدریس:
هوش مصنوعی
یادگیری عمیق
کاربرد هوش مصنوعی در اختلالات مغزی
الگوریتم های تکاملی
پردازش تصویر
طراحی الگوریتم
زبان ماشین واسمبلی
ساختمان داده ها
سخت افزارمدار منطقی
برنامه نویسی پیشرفته 1و2
سیستم عامل
مبانی كامپیوتر و برنامه نویسی
شیوه ارائه مطالب
گرافیك كامپیوتری1-گرافیك كامپیوتری2
معماری كامپیوتر
مبانی هوش محاسباتی ، برنامه نویسی پایتون

سوابق تحصیلی و دوره های آموزشی

دکترا كامپیوتر هوش مصنوعی
دانشگاه آزاد تهران شمال

كارشناسی ارشد كامپیوتر هوش مصنوعی
دانشگاه آزاد مشهد

کارشناسی كامپیوتر سخت افزار
دانشگاه آزاد مشهد

سوابق کاری

تدریس دروس کامپیوتر
موسسه آموزش عالی توس
از 1390 تا كنون

طراحی الگوریتم-هوش مصنوعی-شیوهارائه مطلب- پروژه
موسسه آموزش عالی مطهر
از 1387تا1391

مبانیكامپیوتر و برنامه نویسیبرای مقطع كارشناسی و ارشد
دانشگاه آزادفنی و مهندسیمشهد
از 1388تا1396

برنامه نویسی پیشرفته1و2-ساختمان داده ها- كاربر در كامپیوتر-سخت ا فزار
دانشگاه آزاد سما مشهد
از 1385تا1394

سیستم عامل-ساختمان داده ها-زبان ماشینو اسمبلی
دانشگاه آزاد واحد سما قوچان
از 1387تا 1388

آشنایی با كامپیوتر-كاربرد در كامپیوتر
موسسه خانه صنعت و معدن
از 1385تا1391

مقالات

کاربرد الگوریتم سی ستم ایمنی مصنوعی در طبقه بندی
1401

ارائه روشی خودکار جهت مدیریت عدم قطعیت و استخراج دانش در قالب مجموعه قوانین از دادهها بااستفاده از الگوریتم ژنتیک
1399

بهینه سازی سرعت و دقت طبقهبندی مبتنی بر جمع سپاری با روش PSO
1399

روش تکاملی برای بهینه سازی طبقه بندی مبتنی بر جمع سپاری
1399

پخش بار اقتصادی در سیستم های قدرت با رویکرد کاهش هزینه، تلفات و آالیندگی با استفاده از الگوریتم ممتیک به صورت چند هدفه
1396

فشرده سازی فرکتالی تصو یر تصاویر دیجیتال با روش آشوب گونه جفت گیری زنبورهای عسل
1392

تشخیص اعداد در عالیم کنترل سرعت در عالیم راهنمایی و رانندگی
1392

تشخیص پوست بر اساس شبكه عصبی تكامل یافته
1388

شناسایی چهره به كمك كاربرد جدیدی از شبكه های عصبی خود سازمانده
1388

تشخیص اعداد دست نویس فارسی توسط شبكه های عصبی هرس شده و ارائه یك روش بهینه جهت استخراج ویژگی
1388

تشخیص اتوماتیك سكوت/گفتار با صدا/گفتار بی صدا در داده های تمیز صوتی
1388

Fractal image compression by local search and honey bee mating optimization
2010

A new method in fractal image 9 compression employing quadtree -no-search method with variable search window
2010

Improvement fractal image compression based on honey bee mating optimization
2010

A new approch in fractal image compression ratio based on chaotic honey bee mating optimization and quadtreetion
2010

Improvement Speed of Fractal Image Compression through Gray Level Difference and Normal Varianc
2009