پرش به محتوا

مهندس احسان حسین پور

متخصص ارشد طراحی سیستم های تحت وب و چند سکویی

درباره استاد :

آغاز فعالیت حرفه ای کد نویسی از سال 1393 و تولید سیستم هایی
همچون پیاده سازی سیستم حسابداری تحت وب داروخانه امام و تولید
اپلیکیشن کراس پلتفرم مشاوره امالک
طی این سالها مفتخر به تولید و مدیریت بیش از 185 سیستم و پروژه
همچون :
مدیریت حسابداری هواپیمائی ماهان
اپلیکیشن مجازیار وزارت کشور
مدیریت مسابقات صدا وسیما
مدیریت فرایند های کارخانه چوب و هنر تهران
اپ سیب رضوی
مشاوره تعاونی ها
اپلیکیشن ژیوار
موسسه سینرژی یونی اصفهان
اپلیکیشن انتخاباتی ستاد
مدیریت فرایند خدمات پس از فروش و آموزش کارخانه تولید تجهیزات
پزشکی سعادت
اپلیکیشن مثبت رشد وزارت آموزش و پرورش
بدنسازی pain & gain اپلیکیشن 
اپلیکیشن مدیریت امور بیمه امید آفرینان
اپلیکیشن شهر شکوفه ها شهرداری تهران
NFT Market
Swap
تولید موتور اپ فکتوری Appon
در داخل کشور و چندین پروژه دیگر مانند اپلیکیشن Passenger در
آمریکا و کردان در عراق و market Goldsmith در کانادا میتوان اشاره کرد

خلاصه ای از بهترین سوابق :

CTO و رئیس هیئت مدیره شرکت دریچه نوین عصر ارتباطات
مدیر تیم فرانت صرافی نوینتکس
عضو هیئت مدیره man cars
تک لید اپتاپوس
تک لید حامی رسانه
مدرس دورهای مختلفی همانند...net core , angular , SQL

مهارت ها و تخصص ها :

C# - .net core – Angular – Typescript – OOP - SOLID - SQL - PWA -
Git - Penetration Testing – React js – Kotlin – nest js – webrtc –
web3 js (tronlink – metamask)