پرش به محتوا

مهندس امین مسعودی فرد

مدرس دوره های شبکه و مجازی سازی

لیست گواهینامه ها (Certificates)

CompTIA A+ / CompTIA Network+ 2006-

Microsoft MCSA/MCSE 2003 (70-270 / 70-291 / 70-293 / 70-294 / 70-297)-

SANS SEC660 Advanced Penetration Testing, Exploit Writing and Ethical Hacking

Cisco CCNA Voice 640-461-

سوابق تحصیلی و دوره های آموزشی

کارشناسی (پیوسته) نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

کارشناسی (ناپیوسته) مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علمی صنعتی خراسان

سوابق کاری

-طراحی و پیاده سازی سرویسهای شبکه مبتنی بر راهکارهایMICROSOFT:

Microsoft Active Directory and related windows services v2003~2016-

Microsoft Exchange Server v2007~2016-

:Microsoft System Center v2007~2012R2-

SCCM / SCOM / SCVMM / SCAC / SCO--

Microsoft Hyper-V Deployment & Migration v2008 R2~2016-

--طراحی و پیکربندی زیرساخت های مجازی مبتنی بر راهکارهایVMWARE:

(VMware vSphere Suite: SDDC Design & Deployment (v4.0~6.7-

(VMware Horizon View: VDI Planning & Deployment (v6.0~7.5-

(VMware NSX for vSphere: SDN Solution Implementing (v6.0~6.3-

(VMware vSphere VSAN: SDS Solution Implementing (v5.5~6.0-

--طراحی و استقرار راهکارهای ذخیره سازی مبتنی برSAN / NAS / TAPE:

(HP SAN Storages (MSA 1500 / MSA P2000 / MSA 2040-