پرش به محتوا

مهندس حسین فرقانی

مدرس دوره CCNA

مهارت ها و تخصص ها :

نرم افزار و دانش تخصصی:
CCIE R&Sپیشرفته
CCNA R&S پیشرفته
CCNP R&S پیشرفته
خوبMCSE security
خوبservice provider 5 www.karboom.io
QoS پیشرفته
پیشرفتهrouting protocols BGP-OSPF-EIGRP-ISIS-RIP-static
پیشرفتهMPLS and MPLS TE , RSVP TE , OSPF TE
پیشرفتهmulticasting
پیشرفتهmonitoring services
پیشرفتهVPN L2 L3
پیشرفتهload sharing and load balancing
پیشرفتهWAN and LAN
پیشرفتهIPv4 IPv6
پیشرفتهFirewall ACL
پیشرفتهtunneling V4 V6
پیشرفتهIPsec , DMVPN
خوبCCDA
پیشرفتهRack Designing
پیشرفتهOrganizational education
پیشرفتهpresentation professional
پیشرفتهDocumentation
متوسطjuniper configuration
خوبMikrotik

سوابق تحصیلی و دوره های آموزشی

کامپیوتر / نرم افزار / کارشناسی
دانشگاه آزاد مشهد

سوابق کاری

تحقیقاتی مهندسی ژرف پویان توس / آموزش / مدیر ارشد

تحقیقاتی مهندسی ژرف پویان توس / پشتیبانی فنی و ارتباط با مشتری / مدیر ارشد

تحقیقاتی مهندسی ژرف پویان توس / تست و کنترل کیفیت تجهیزات شبکه

راد سیستمز / طراحی و پیاده سازی شبکه های کامپیوتری / مدیر ارشد